La mort et son cadavre : qu’en dit la littérature ? Lectures du corps mort dans des cuentos latino-américains contemporains

Auteur : Andra Barbu
N° ISBN : 978-606-16-1206-2
Editeur : Editura Universităţii din Bucureşti (LCI - Limbi, culturi, identităţi)

Această lucrare abordează tema, prea puțin studiată, a reprezentării corpului mort în literatură, plecând de la cadrul teoretic al lumilor posibile ficționale. Autoarea fiind hispanistă, corpusul este constituit din texte hispano-americane semnate de autori canonici sau, dimpotrivă, de autori ultra-contemporani, unii dintre ei încă necunoscuți la nivel mondial, însă structura teoretică și concluziile analizelor naratologice vizează stabilirea unor tipare generale de comportament ficțional al personajelor și, prin extrapolarea autorizată de teoria lumilor posibile, de comportament al cititorului însuși, în fața cadavrului care se dezvăluie fără pudoare în paginile nuvelelor studiate.

În forma în care această lucrare de cercetare a fost inițial prezentată, ea conținea un al doilea tom al antologiei de 29 de nuvele care formează corpusul analizat. Cititorul interesat în a citi vreunul dintre textele menționate poate contacta autoarea la adresa andrabfp@gmail.com.

Andra Barbu est docteur en littérature hispano-américaine (XXe-XXIe siècles) et membre associée de l’ERIAC.

| Editura Universităţii din Bucureşti